home BIP ISI
Struktura

Podlega pod: Podsekretarza Stanu p. Bartłomieja Grabskiego

Komórki wewnętrzne:

 • Kierownictwo
 • Szefostwo Sieci Teleinformatycznych
      Oddział Sieci Telekomunikacyjnych
      Oddział Sieci Informatycznych
 • Szefostwo Informatycznych Systemów Zarządzania
      Oddział Informatycznych Systemów Zarządzania Zasobami Logistycznymi i Kadrowymi
      Oddział Informatycznych Systemów Wsparcia Bieżącego
      Oddział Informatycznych Systemów Zarządzania Zasobami Finansowymi
 • Szefostwo Informatycznych Systemów Wsparcia Dowodzenia Sił Zbrojnych
      Oddział Informatycznych Systemów Rodzajów Wojsk
      Oddział Informatycznych Systemów Rodzajów Sił Zbrojnych
 • Oddział Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni i Ochrony Informacji Niejawnych
      Kancelaria Tajna
 • Oddział Rzeczowo-Finansowy
 • Oddział Koordynacyjny
      Wydział Personalny
      Wydział Działalności Bieżącej
      Wydział Gotowości Bojowej i Szkolenia


Instytucje podległe:

NSR
WP-GO